Bij een vergelijking van merken kijkt een merkeninstantie naar de onderscheidende en dominante elementen van een merk. Generieke of beschrijvende elementen doen in de totaalindruk weliswaar wel mee, maar spelen maar een beperkte rol.

In een recente oppositie bij het Europese merkenbureau speelde het element Amsterdam (in het betwiste merk BALLIN) een beperkte rol. BALLIN is het dominante element.

Vaak gaat het in dit soort zaken om de gelijkenis tussen woorden of overeenstemming tussen grafische elementen. In deze oppositie betreft de gelijkenis zowel de woorden als de grafische elementen. En dat vindt het Europese merkenbureau ook. Visueel stemt het font overeen en zijn de woorden overeenstemmend voor wat betreft de letters BAL – N. Doordat de woorden verschillen in de resterende letters, vindt het Europese merkenbureau de merken visueel wel overeenstemmend maar de gelijkenis is niet erg groot. Auditief vindt deze instantie de merken wel erg overeenstemmend, althans voor het Franse sprekende publiek.

Nu de merken overeenstemmen en ook de producten en diensten overlappen, is er een risico van verwarring en wordt de inschrijving van het merk BALLIN geweigerd.

Balmain versus Ballin