Wat hebben Bentley, Jaguar en Chevrolet met elkaar te maken? Het zijn allemaal automerken waar recentelijk een merkengeschil over is gevoerd.

Bentley diende een oppositie in bij het Europese merkenbureau tegen het merk Bentley voor onder meer cafés en motels. Vooral bij bestaande namen en woorden kan het gebeuren dat een bedrijf de identieke naam wil gebruiken voor andere producten of diensten. Echter in dit geval werd het identieke logo van Bentley zelf door de wederpartij aangevraagd! Hoewel dit een overduidelijke inbreuk is op de merkrechten van Bentley, moet Bentley wel eerst door de juridische molen om haar gelijk te halen. Aangezien de wederpartij het logo heeft aangevraagd voor diensten die niet soortgelijk zijn aan de producten en diensten waarvoor het logo van Bentley is geregistreerd, doet Bentley een beroep op de bekendheid van haar merk. Op basis van deze grond kan Bentley ook optreden tegen overeenstemmende merken voor niet soortgelijke producten en diensten. De bekendheid van Bentley moet dan wel eerst worden aangetoond. Door overvloedig en overtuigend bewijs lukt dit en slaagt de oppositie.

Hoe moeilijk het is om de bekendheid van je merk aan te tonen laat de oppositiezaak van Chevrolet zien (tegen het identieke merk Chevrolet voor onder meer lenzen en koelkasten). Het Europese merkenbureau vond dat het bewijsmateriaal van de bekendheid van het merk Chevrolet te veel gericht was op Amerika. Het is echter zaak om de bekendheid in de EU aan te tonen. En zo werd het beroep op de bekendheid van het merk Chevrolet verworpen.

Tenslotte heeft Jaguar een oppositie ingediend tegen Jaguar Gym voor onder meer fitness spullen. Gelukkig voor Jaguar kon Jaguar een merk inroepen dat ook was geregistreerd voor deze producten. Dat maakt het leven een stuk makkelijker aangezien je in dat geval geen bekendheid van het merk hoeft aan te tonen. Enkel een risico op verwarring moet aannemelijk gemaakt worden. Nu de merken lijken en de producten identiek zijn, komt het Europese merkenbureau al snel tot de conclusie dat verwarring kan optreden.