Monster Energy is een bekend energiedrankje. Kenmerkend voor dit merk is het logo: drie strepen die de klauwafdruk van een monster voorstellen. Dit logo is door Monster Energy op meerdere manieren vastgelegd voor uiteenlopende producten. Dit als wapen tegen aanhakers.

Toen Monster Energy het logo rechts zag, aarzelde het bedrijf geen moment en diende een oppositie in bij het Europese merkenbureau. Alle mogelijke gronden werden ingeroepen: bekend merk, verwarring, inbreuk op een ongeschreven recht. Maar hoewel Monster Energy wel voldoende had aangetoond dat het logo bekend was (voor energiedrankjes), vond het Europese merkenbureau de merken niet erg lijken. Weliswaar zijn de strepen op een zelfde wijze gestileerd, de drie strepen in het betwiste merk lopen spits op. Ook zijn er 4 stippen die er in het oudere merk niet zijn. Het relevante publiek zal de verschillen tussen de merken makkelijk herkennen, aldus de merkeninstantie.

De gelijkenis tussen de merken is te weinig voor een risico op verwarring. En ook te weinig voor een beroep op de andere gronden. Zo wordt de oppositie op al deze gronden afgewezen.

Bezwaar Monster Energy faalt