Bixby, zo heet de virtuele assistent van Samsung. Bixby is niet zo maar een willekeurige naam die is gekozen door Samsung. Daar is waarschijnlijk een heel proces aan vooraf gegaan.

Bij dit soort projecten wordt vaak een naamcreatiebureau ingeschakeld die een lijst met merken aan de klant voorstelt. Meestal zijn het fantasienamen en zeer zorgvuldig bedacht. Vervolgens wordt er gekeken naar de beschikbaarheid van de namen. Identieke checks volgen, mogelijke risico’s worden bekeken en geanalyseerd. Als uit identieke checks al bezwaren naar voren komen, vallen die merken af. Merken die juridisch gezien goede kandidaten zijn, worden verder onderzocht; deze keer door middel van uitgebreide onderzoeken. Speciaal voor dit doel hebben wij Multisearch®-onderzoeken ontwikkeld waarmee je een merk snel en in de gewenste landen kunt onderzoeken op beschikbaarheid.

Uiteindelijk volgt de definitieve keuze van het merk. Samsung heeft op verschillende manieren het merk ingediend: samen met Samsung, los (op zichzelf) en als pay-off. Het merk is aanvankelijk voor enkel spraakcomputers ingediend, dit om een risico op bezwaar zo veel mogelijk uit te sluiten. Toch leverde de aanvragen wel opposities op, waaronder een oppositie van de eigenaar van Bixby travel magazine. Waarschijnlijk was dit merk uit het onderzoek naar voren gekomen, maar als niet bezwaarlijk aangemerkt: het merk Bixby travel magazine is immers voor andere diensten ingeschreven. En in de praktijk klopt dat ook: de oppositie werd afgewezen.