Surfmerk BILLABONG was niet te spreken over het nieuwe merk BILLA dat in de Europese Unie is aangevraagd en heeft om die reden bezwaar gemaakt tegen dit merk. BILLA en BILLABONG, zijn dat overeenstemmende merken?

In een eerdere beslissing vond het Duitse merkenbureau van niet. Maar het Europese merkenbureau kijkt hier heel anders tegenaan en vindt de merken wel lijken. Deze instantie is overigens niet gebonden aan eerdere beslissingen van andere merkeninstanties. De oppositie wordt dus in het voordeel van BILLABONG beslist.

BILLA laat het er niet bij zitten en gaat in beroep. Door het aanvullende element BONG wordt de totaalindruk anders, aldus BILLA. Ook is de schrijfwijze van de merkaanvraag Billa en dit creëert ook een verschil. Tenslotte betekent BILLABONG watergat en door dit conceptuele verschil wordt een visuele en auditieve overeenstemming geneutraliseerd. Er is dus geen sprake van verwarring naar de mening van BILLA.

De beroepsinstantie van het Europese merkenbureau ziet niets in de gestelde argumenten en wijst het beroep af. Zo betreffen beide merken woordmerken en is het verschil in schrijfwijze niet relevant. Ook heeft BILLABONG wellicht een betekenis, maar enkel in Australië. Niet is aangetoond dat het Europese publiek deze betekenis snapt of hiermee bekend is.

Hoewel het merkenrecht in de Europese Unie voor een groot deel gelijk is, heeft elk land zijn eigen merkengeschiedenis en interpretatie. Zo kan het dus gebeuren dat een merkenbureau in Duitsland een andere beslissing neemt dan het Europese merkenbureau.