Sinds vorig jaar is het in de Benelux niet alleen mogelijk om gedurende een aanvraagprocedure bezwaar te maken tegen een merk, maar ook ná de aanvraag, als het merk eenmaal geregistreerd is. Een enorme uitbreiding van mogelijkheden voor een merkhouder dus. Dit voorkomt soms de dure gang naar de rechter.

Zo kun je proberen een ouder merk vervallen te laten verklaren. Bijvoorbeeld als een merk niet rechtsgeldig is gebruikt of een soortnaam is geworden. Een andere basis om bezwaar te maken op grond van oudere merkrechten. In dat geval zal er eerder al een oppositie zijn ingediend. Maar in het geval er een termijn gemist wordt tijdens de aanvraagprocedure, is er ná registratie nog deze mogelijkheid.

Een andere mogelijkheid is om het Benelux-Bureau te vragen een merk nietig te verklaren als jij vindt dat het merk niet onderscheidend is. En daar gaat de eerste beslissing van het Benelux-Bureau over. Niet de minste partijen staan tegenover elkaar: Heineken (de eiser) en Anheuser-Busch InBev (de verweerder). Het gaat om het logo PURE DRAUGHT (de diapositief variant van het logo zoals gebruikt in deze blog).

Heineken voerde aan dat de woorden PURE DRAUGHT elk onderscheidend vermogen missen. De grafische elementen voegen ook onvoldoende onderscheidend vermogen toe (deze zijn ook volledig niet onderscheidend, aldus Heineken). Verweerder is het hier uiteraard niet mee eens.

Interessant is te zien hoe het Benelux-Bureau hierover oordeelt. In de loop der jaren is het beleid ten aanzien van merken en zeker ook logo’s steeds strenger geworden. En dat kan zijn weerslag hebben op merken die al een tijd geleden zijn aangevraagd. In dit geval was het merk overigens pas in 2017 geregistreerd.

Het Benelux-Bureau vindt het woord PURE beschrijvend. Maar DRAUGHT vindt deze instantie geen gebruikelijk Engels woord. De consument in de Benelux zal dit woord dus niet direct begrijpen. Ook vindt het Bureau de grafische elementen, en dan vooral de U, wel onderscheidend. Het gehele merk is dus wel degelijk een onderscheidend merk. De doorhalingsactie wordt derhalve afgewezen. De poging van Heineken om het merk nietig te verklaren danwel af te zwakken (in geval het Benelux-Bureau had geoordeeld dat de woorden beschrijvend waren maar de grafische elementen niet) stranden. De vraag is voor hoe lang, want een hoger beroep is ongetwijfeld in de maak.