Merkonderzoek

Is het gelukt om een pakkend merk te verzinnen? Voordat je een (nieuw) merk daadwerkelijk gaat gebruiken en registreren, moet eerst onderzoek worden gedaan naar de beschikbaarheid ervan. Doe je dit niet, dan bestaat de kans dat je inbreuk maakt op de merkrechten van anderen, met alle gevolgen van dien. Je kunt natuurlijk zelf je merknaam of bedrijfsnaam checken op Google, maar voor een volledige risico-inschatting volstaat dit niet. Dan is een onderzoek in het merkenregister noodzakelijk. Laat het ons weten, dan helpen we je daarbij!

Zelf merkonderzoek doen?

Om te voorkomen dat je inbreuk maakt op de merkrechten van anderen is het noodzakelijk om te onderzoeken of het merk wel beschikbaar is. Zo voorkom je vervelende situaties, zoals hoge kosten door schadevergoedingen, of het moeten terughalen van je merk uit de markt.

Natuurlijk kun je beginnen met zelf te controleren of het merk al gebruikt wordt, door de naam op te zoeken in Google. En ook bij de Kamer van Koophandel in het handelsnaamregister kun je zien of de naam voorkomt in de lijst van geregistreerde handelsnamen. Een goed begin! Maar het volstaat zeker niet.

Het kan zijn dat een merk nog niet in gebruik is genomen, en dus niet terug te vinden is op internet, maar wel ingeschreven is in het merkenregister. Er rusten dan wel degelijk rechten op dat merk. Om te voorkomen dat je inbreuk maakt (met alle gevolgen van dien) op een merk met oudere rechten, moet gedegen onderzoek in het merkenregister worden gedaan. Neem daarom contact op met één van onze merkenjuristen.

Merkonderzoek door Onel

Er zijn twee soorten merkonderzoeken. Een identiek onderzoek en een uitgebreid onderzoek. Het identiek onderzoek geeft slechts een indicatie van de beschikbaarheid. Er wordt in het register gekeken naar identieke en vrijwel identieke merken. Een goede eerste stap. Bij het uitgebreide onderzoek wordt ook gekeken naar gelijkende merken, want ook die kunnen een bezwaar opleveren. Een duidelijk beeld van de beschikbaarheid en registreerbaarheid wordt met het uitgebreide onderzoek verkregen.

En dan?

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek krijg je van Onel een advies over de beschikbaarheid van het merk. Hopelijk is het merk zonder meer vrij voor gebruik en registratie door jou. Maar in sommige gevallen zitten er nog wat haken en ogen aan en moeten eerst obstakels uit de weg worden geruimd. Meestal zijn er wel oplossingen te bedenken om risico’s te verkleinen of zelfs helemaal weg te nemen. Die oplossingen onderzoeken we samen met jou. In het ergste geval, wanneer het risico te groot is om door te gaan met het voorgestelde merk, moet er gekeken worden naar een alternatief merk. Dat is vervelend, maar liever nu dan wanneer je al veel energie en kosten hebt gestoken in het in de markt zetten van het merk.

Buitenland

Ga je met je bedrijf de grens over, dan is het van belang dat de beschikbaarheid van je merk in het betreffende land ook wordt onderzocht, maar bijvoorbeeld ook de betekenis van je merknaam. Zo betekent Fiat Uno in het Fins Fiat Sukkel en dat wil je natuurlijk zien te voorkomen. Merkonderzoek is mogelijk in vrijwel alle landen. Er zijn bovendien speciale onderzoekspakketten in veelvoorkomende landen. Wil je hier meer over weten? Neem contact met ons op.

Voorkomen…

Voorkom problemen en zorg dat je weet of het merk beschikbaar is voordat je het daadwerkelijk gaat gebruiken. Het zal niet de eerste keer zijn dat een bedrijf zijn merk moet veranderen na een claim op grond van een ouder merk. Zonde van de kosten, de tijd en de energie. Met een merkonderzoek voorkom je vervelende situaties. Vraag hier nu een identiek merkenonderzoek aan.

Een goede eerste stap!