Merkregistratie

Fijn, na merkonderzoek blijkt dat je merk beschikbaar is! Nu snel de merknaam vastleggen in het merkenregister voordat je hem gaat gebruiken, want alleen gebruik geeft geen rechten. Merkrechten worden enkel verkregen door registratie in het merkenregister. Heb je een merkregistratie, dan kan je optreden tegen inbreuk. Zo hou je je concurrenten op afstand. Lees hier hoe de registratie in zijn werk gaat.

Waar je je merk registreert, hangt af van je belang. Ieder land heeft een eigen merkenregister. Daarnaast bestaan er ‘bundelingen’ van landen waardoor één registratie direct recht geeft in meerdere landen. Je kan een merk vastleggen in de Benelux of buiten de grenzen van de Benelux door middel van een Nationale merkregistratie, een merkregistratie voor de Europese Unie of een Internationale merkregistratie.

Registratie

Registratie in de Benelux

In de meeste gevallen is het verstandig om het merk eerst in de Benelux te registreren. Alleen registreren in Nederland is niet mogelijk. Je krijgt België en Luxemburg er automatisch bij. Heb je eenmaal een merkregistratie, dan is deze 10 jaar geldig. Na die tijd kan de registratie steeds voor een volgende periode van 10 jaar worden verlengd.

Registratie buiten de Benelux

Gaat het merk de landsgrenzen van de Benelux over? Registratie in de buitenlandse registers is dan noodzakelijk om te kunnen optreden tegen eventuele inbreukmakers. Dat kan op drie verschillende manieren. Hieronder de voor- en nadelen op een rijtje.

  • De ‘Nationale registratie’. In elk land afzonderlijk een registratie. Registratie is mogelijk voor slechts een of enkele landen en voor minder gangbare landen. Minder voordelig dan een bundeling van landen, maar soms noodzakelijk wanneer landen niet aangesloten zijn bij een gebundeld registratiesysteem, zoals de Europese Unie registratie of de Internationale registratie.
  • De ‘Europese Unie registratie’. Door middel van een merkregistratie bij het Europese Merkenbureau zijn alle landen in de Europese Unie gedekt. Makkelijk in onderhoud, kostenefficiënt, maar kent ook zijn nadelen. Een bezwaar in een land kan bijvoorbeeld de hele registratie onderuit halen.
  • De ‘Internationale registratie’. Een groot aantal landen (veel Europese landen, maar ook de VS, Japan en China) zijn gebundeld in dit registratiesysteem, omdat ze zich hebben aangesloten bij een verdrag. Bij deze registratie kan je landen kiezen die nu en in de nabije toekomst van belang zijn. Is op een later moment een ander land interessant, dan kan de registratie eenvoudig worden uitgebreid.

Wat voor jou de beste procedure is, bepalen we samen. We hebben jarenlange ervaring met de verschillende registratieprocedures en kunnen precies vertellen welk traject het beste bij je past op basis van budget, commerciële activiteiten en toekomstplannen. Wij doen je graag een voorstel. Heel loud. Heel clear.

Voordelen merkregistratie

  • Je verkrijgt het exclusieve recht om het merk te gebruiken. Exclusief gebruik voor de voor jou relevante producten of diensten, wordt gegarandeerd. Je kan niet worden aangesproken op inbreuk door anderen met een jonger merkrecht.
  • Op grond van je merkrecht kan je optreden tegen inbreukmakende merken, handelsnamen en domeinnamen en tegen namaak.
  • Het (R)-teken mag gebruikt worden. Dit schrikt inbreukmakers af en het wekt vertrouwen bij de klant.
  • Je kan het merk verkopen of in licentie geven. Een geregistreerd merk is geld waard.

Merkregistratie

Design

‘Vormgeving’ is een ruim begrip. Het kan het uiterlijk zijn van een nieuwe parfumfles, maar ook icoontjes op een website of zelfs een tekening. Ook een logo kan als model geregistreerd worden. Deze zogenaamde modelregistratie biedt aanvullende bescherming ten opzichte van alleen een merkregistratie van een logo.

Een product met een onderscheidende, afwijkende vorm, wordt vaak goed herkend. Denk aan het flesje van Coca-Cola. Om te voorkomen dat anderen eenzelfde vormgeving gebruiken, is het raadzaam om de unieke vorm te registreren als model.

Modelregistratie

Voor een modelregistratie moet de vormgeving nieuw zijn en een geheel eigen karakter hebben. Met andere woorden, de vormgeving moet verschillen van wat er al bestaat. Twijfel je of je een specifiek ontwerp kan beschermen? Wij adviseren je graag. Loud &  Clear.

Neem contact op

Top