Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van Onel trademarks de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of na verloop van tijd verou­derd is. Onel trademarks is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website en er kunnen aan de site geen rechten worden ontleend. Onel trademarks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Deze en alle andere internetpagina’s op de website van Onel trademarks zijn ter beschikking gesteld als dienstverlening aan het publiek. Wij vertrouwen erop dat de hier weergegeven informatie de lezers meer bekendheid verschaft over de diversiteit van het intellectuele eigendomsrecht. Juridisch advies is echter per zaak verschillend en dient op maat gegeven te worden. Voor alle duidelijkheid melden wij dat de informatie op deze website niet als vervanging van dit juridisch en persoonlijk advies kan dienen.

Alle op onze website getoonde merken zijn geregistreerde merken.

Auteursrechten
Het auteursrecht op de website wordt door Onel trademarks uitdrukkelijk voorbehouden. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.