Hopelijk vergaat het voor de Rode Duivels op het Europese Kampioenschap net zoals Duvel het vergaat in de recente Europese oppositie tegen het biertje DUIVEL HART van een Chinese (!) aanvrager: met een overwinning.

Dit Chinese bedrijf had een beeldmerk aangevraagd dat bestond uit een rood vlak met daarin de zwarte letters DUIVEL HART en daarboven een afbeelding van een poppetje. In een beeldmerk is het woordelement over het algemeen dominant. Een uitzondering is als het woord een erg beschrijvende betekenis heeft. Dat was hier niet het geval, DUIVEL HART zegt niets over bier. De nadruk bij de beoordeling van de merken ligt op de woorden en dit resulteert in een visuele overeenstemming, vindt de merkeninstantie. Ook conceptueel is er, in ieder geval voor de Nederlandstalige bierdrinker, overeenstemming.

Het Europese merkenbureau bekijkt vervolgens de totaalindruk van de merken, met in het achterhoofd het relevante publiek (de bierdrinker) en de verkoopkanalen (onder meer de kroeg). En juist dat laatste speelt mee in dit geval: bij het bestellen van bier in een kroeg is er veel omgevingsgeluid waardoor kleine auditieve verschillen wegvallen. Wat overblijft is een visueel, conceptueel maar dus ook auditief overeenstemmend merk waardoor risico van verwarring aanwezig is.

duvel_collection