Het meest gebruikelijke moment om bezwaar te maken tegen een merk, is gedurende de aanvraag voor registratie van dat merk. Eerst stuur je een sommatiebrief aan de andere partij waarin je het bezwaar tegen hun merkaanvraag kenbaar maakt. In deze brief wijs je de tegenpartij op jouw oudere merkrechten en vraag je ze het gebruik te stoppen en hun aanvraag in te trekken of te beperken. Gebeurt dit niet, dan kun je een oppositieprocedure bij de merkeninstantie starten en/of naar de rechter gaan.

Ook na de registratie van een merk zijn acties tegen dit merk nog mogelijk. Dat heeft Etos aan den lijve ondervonden. Zo diende het bedrijf Venus Laboratories een doorhalingsactie in tegen het Europese beeldmerk ETOS en het Europese woordmerk ETOS, beide reeds geregistreerde merken.

De ingeroepen grond in de actie tegen het beeldmerk was het verval van het merkrecht wegens niet-gebruik. Etos heeft waarschijnlijk besloten zich hier niet tegen te verweren omdat dit een oud beeldmerk betrof. De beslissing die recentelijk volgde was dan ook de toewijzing van de doorhalingsactie.

De doorhalingsactie tegen het woordmerk ETOS was gebaseerd op het oudere merk ECOS. Omdat het woordmerk ETOS nog niet gebruiksplichtig was, was het nog niet mogelijk om het verval van het merkrecht op basis van niet-gebruik in te roepen. Het lijkt erop dat partijen langdurig met elkaar in gesprek waren over een schikking. Zo lang, dat een verder uitstel van de procedure niet meer werd geaccepteerd door het Europese merkenbureau. En nu komt er een beslissing aan. Als je ECOS vergelijkt met ETOS, dan heeft de tweede letter wel invloed op de totaalindruk van de merken. Er is sprake van enige afstand tussen de merken. ETOS maakt dus wel een kans met haar verweer. Maar de uitslag van deze doorhalingsactie is hoe dan ook geen fijn scenario voor een merkhouder die denkt zijn merken goed te hebben geregistreerd.

Het meest gebruikelijke moment om bezwaar te maken tegen een merk is gedurende de aanvraag voor registratie van dat merk. Eerst stuur je een sommatiebrief waarin je het bezwaar kenbaar maakt aan de andere partij. In deze brief wijs je de tegenpartij op jouw oudere merkrechten en vraag je het gebruik te stoppen en de aanvraag in te trekken of te beperken.