Voor Facebook is het zaak elke verwatering van haar merkrecht tegen te gaan. Dit komt er over het algemeen op neer dat het optreedt tegen elk merk dat bestaat uit FACE of BOOK. Zoals bij het merk LIFEBOOK, ingediend in de Europese Unie voor onder meer amusement.

Facebook diende een oppositie in op grond van de bekendheid van haar merk. Deze bekendheid moet Facebook aantonen en dit doet Facebook overtuigend: er worden meer dan 200 verschillende bewijzen ingediend van deze bekendheid waaronder krantenartikelen, cijfers, reportages, website-afschriften, onderzoeken etc. Sommige bewijzen betreffen een CD-ROM met nog veel meer artikelen.

Het Europese merkenbureau kwam al snel tot de conclusie dat het merk FACEBOOK bekend is. Maar dat is nog niet genoeg om op te kunnen treden: de consument moet een verband zien tussen de merken en er moet sprake zijn van afbreuk aan het onderscheidend vermogen of meeliften op de reputatie van het merk FACEBOOK.

Een verband tussen de merken gaat uit van een zekere overeenstemming. En dat is het geval, aldus het Europese merkenbureau. Beiden merken omvatten het woord BOOK en de kleur blauw komt ook overeen. Dit zorgt voor een visuele overeenstemming. Ook door de soortgelijkheid van producten zal de consument een verband zien tussen de merken, aldus het Europese merkenbureau. Vervolgens vindt deze instantie het aannemelijk dat er verwatering kan optreden en dat er kan worden meegelift op de bekendheid van Facebook. De oppositie wordt toegewezen.

Kortom, kijk uit met Face dan wel Book-merken!

Facebook wint van Lifebook

 

Vorige bericht: