Onel heeft enkele jaren geleden tot aan het Hof van Justitie een rechtszaak gevoerd om duidelijkheid te krijgen welke eisen er worden gesteld aan het geografisch gebruik van een Europees merk.  Volstaat het dat een Europees merk, een merk dat bescherming biedt in 28 landen, alleen in een klein gebied wordt gebruikt? Moet het merk in meerdere landen worden gebruikt? Een belangrijke vraag, want als de gebruikseisen gelden voor een Europees merk wil de merkhouder weten welk gebruik afdoende is om zijn merkrechten in stand te houden.

Het Hof van Justitie stelde, kort gezegd, dat van een Europees merk mag worden verlangd dat het in een groter gebied dan 1 lidstaat moet worden gebruikt. Wel is het geografische gebruik van een merk slechts 1 aspect bij het beantwoorden van de vraag of een merk rechtsgeldig is gebruikt. Met andere woorden, het is een totaalplaatje waar naar wordt gekeken.

Sindsdien zijn er diverse zaken geweest waarbij gebruik van een Europees merk in bijvoorbeeld Duitsland en Londen voldoende werd bevonden. In de recente oppositie tussen de merken UNITED SPACES tegen SPACES (laatsgenoemde merk is het bekende kantoorhuurconcept) kwam de vraag naar voren of gebruik in alleen Stockholm voldoende was. Nee, stelt het Europese merkenbureau. Daarbij speelt ook een rol dat het gehele bewijs mager was (o.a. paar facturen en jaarverslagen). Maar, zo stelt het Europese merkenbureau, hoewel Zweden als land erg groot is, is dit land dunbevolkt. Bovendien is Stockholm een stad van 1.5 miljoen inwoners waar in de EU meer dan 512 miljoen inwoners wonen. Gebruik van een Europees merk voor de verhuurbrance in alleen Stockholm is dus niet voldoende.