Mag je een fles champagne van Moët afbeelden in een kunstwerk? Of kan Moët succesvol een beroep doen op haar merkrecht om dit tegen te gaan? Over deze vraag moest het Benelux-Gerechtshof zich buigen nadat Moët een rechtszaak was begonnen tegen de Belgische kunstenaar Cédric Peers, die kunst maakt met de herkenbare Moët champagne fles.

Een Benelux merkregistratie heeft in tegenstelling tot een Europees merk een extra beschermingsgrond: op grond van een merk kun je ook optreden tegen elk ander gebruik dan als merk. Wel moet er sprake zijn van meeliften op de bekendheid van het merk (ofwel afbreuk doen aan dit merk) en mag er geen geldige reden om het merk wel te gebruiken aanwezig zijn bij de vermeende inbreukmaker. In dit soort zaken botst de vrijheid van meningsuiting van de kunstenaar met het merkrecht van de merkhouder. De rechter moet dus de belangen van beide partijen afwegen. De vraag is in dit geval of de vrijheid van meningsuiting een geldige reden kan zijn om het merk te mogen gebruiken.

Ja, zegt de rechter. De artistieke vrijheid vormt een geldige reden voor het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, indien de kunstuiting het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces dat niet erop is gericht het merk of de merkhouder schade toe te brengen. Dus zolang de merkhouder geen schade lijdt en er enige creativiteit aan te pas komt in het werk, is het gebruik van een bekend merk toegestaan.

Gebruik van merken in kunstwerken

 

Vorige bericht:

 

Volgende bericht: