Het Europese merkenbureau moest laatst oordelen of de Europese kledingmerken GOD SAVE THE QUEEN en DOG SAVE THE QUEEN zodanig overeenstemmend zijn dat het relevante publiek in verwarring zou kunnen raken.

Deze merkeninstantie kijkt bij de beoordeling van de merken naar de visuele, auditieve en conceptuele overeenstemming. Wat hierbij belangrijk is op te merken is dat een visuele en auditieve overeenstemming zwaar meewegen in de overeenstemmingsvraag. Echter, als een van de merken een duidelijke betekenis heeft, kan deze betekenis de visuele en auditieve overeenstemming neutraliseren.

In dit geval oordeelt het Europese merkenbureau dat er een visuele overeenstemming bestaat. Weliswaar is DOG en GOD visueel net anders, maar dit verschil heeft maar weinig impact op de gehele overeenstemming tussen de merken. Auditief is er zelfs een grote overeenstemming. Kan het verschil in betekenis deze overeenstemming neutraliseren? Immers, GOD SAVE THE QUEEN verwijst naar het volkslied en DOG naar hond. Nee, zegt de merkeninstantie. Beide merken bestaan niet uit dermate basale Engelse woorden dat de consument in een niet-Engelstalig land dit zou begrijpen. Voor deze consument hebben deze merken dus geen betekenis. Als deze kwestie alleen in Engeland had gespeeld, was de uitkomst misschien anders geweest.

Aangezien de totaalindruk van de merken oveereenstemt, wordt de oppositie toegekend.

Vorige bericht: