Als je een naam voor een bedrijf gebruikt in het economische verkeer dan kun je een beroep doen op de Handelsnaamwet. Deze wet bepaalt onder meer dat een ander bedrijf niet dezelfde of een overeenstemmende naam mag gebruiken in dezelfde regio en voor dezelfde diensten, als er gevaar dreigt voor verwarring. Optreden op grond van een handelsnaam tegen een merkrecht is over het algemeen lastig. In de Handelsnaamwet is hier niets over geregeld dus je zal al snel een beroep moeten doen op een onrechtmatige daad.

Je handelsnaam als merk beschermen is dan ook erg verstandig want je krijgt dan een exclusief recht in de hele Benelux. En je kan bij een merk in de specificatie producten en diensten opnemen die misschien niet nu, maar wel in de toekomst relevant kunnen worden.

Dat brak de Franse onderneming Laguiole op. Deze onderneming kwam in verweer tegen een Europees merk LAGUIOLE voor uiteenlopende producten en diensten. Het Hof van Justitie oordeelt nu uiteindelijk dat de bescherming van de handelsnaam de daadwerkelijk door de onderneming uitgeoefende activiteiten betreft en niet geldt voor andere waren die niet overeenkwamen met die activiteiten. Een beperkte lezing dus waardoor de Franse onderneming maar tegen een klein gedeelte van het bestreden merk kon optreden.