Vanwege eerdere problemen met de naam Artikel1 voor haar politieke partij heeft Sylvana Simons nu een andere naam bedacht: Bij1. Maar deze naam blijkt al in gebruik door, onder meer, therapeuten. Vormt dit een probleem voor Sylvana? Waarschijnlijk niet.

In tegenstelling tot een exclusief merkrecht bestaat er niet zoiets als een exclusief handelsnaamrecht. Wel is het op grond van de Handelsnaamwet niet toegestaan om een handelsnaam te voeren die teveel lijkt op een oudere handelsnaam (die in gebruik is als handelsnaam). Het criterium hierbij is verwarring: het publiek moet in verwarring raken bij de herkomst van de diensten. Daarbij is dus van belang dat de diensten overeenstemmen: in geval van een politieke partij en een therapeutenpraktijk is er geen sprake van diensten die overlappen. En dus ook geen sprake van verwarring. Hoewel het voor de therapeuten vervelend kan zijn dat ze geassocieerd worden met een politiek gedachtengoed, is er dus op het eerste gezicht geen grondslag voor een succesvol juridisch verweer.

Wat in een handelsnamenkwestie ook meespeelt, is de regio waar de handelsnamen gebruikt worden. Als een handelsnaam bijvoorbeeld enkel in Groningen wordt gebruikt, kan er niet worden opgetreden tegen een gelijkende handelsnaam die enkel in Zeeland wordt gevoerd.

Ook kunnen erg algemene namen niet geclaimd worden. Hoewel, in tegenstelling tot merken, er geen eis wordt gesteld dat een handelsnaam onderscheidend moet zijn, is het wel zo dat gebruikelijke woorden die vaker voorkomen in handelsnamen vrij kunnen worden gebruikt. Dit speelde laatst een rol bij een ruzie tussen Silent Night Run en mindful Silentrun. In hoeverre kun je Silent Run claimen? De naam lijkt wel vaker te worden gebruikt, maar weer niet als handelsnaam. De ruzie loopt nog dus er is een kans dat we de opvattingen van een rechter ooit te horen krijgen.

Volgende bericht: