De Amerikaanse band Eagles klaagt een Mexicaans hotel aan omdat deze zich Hotel California noemt en (onder meer) daarmee suggereert dat het banden heeft met Eagles of dat het nummer gebaseerd is op dit hotel.

Dit is een interessante merkenrechtelijke kwestie (we gaan er gemakshalve even van uit dat Eagles een merkregistratie hebben). Een typisch geval van een bekend merk waarbij een ander wil meeliften op de bekendheid en reputatie van het bekende merk. Wil een houder van een bekend merk succesvol optreden, dan moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo moet er sprake zijn van een bekend merk en moeten de gebruikte tekens overeenstemmen. Ook moet er sprake zijn van ongerechtvaardigd voordeel van, of afbreuk aan het bekende merk en moet de gebruiker geen geldige reden hebben om dat teken te gebruiken.

In geval van Eagles speelt dan mee dat het hotel bij opening in de jaren 50 al Hotel California heette. In de tussentijd heeft het hotel vele namen gehad, maar de rechter moet uitmaken of het hernoemen van het hotel gerechtvaardigd is en een geldige reden kan vormen voor het gebruik van deze benaming. Het hotel kan natuurlijk aanvoeren dat de inspiratie ergens anders lag dan het nummer van Eagles (namelijk historisch). Maar volgens Eagles suggereert het hotel dat het nummer over dat hotel gaat en wordt Eagles muziek vaak gespeeld. Als dat waar is maakt dit de positie van het hotel er niet sterker op.

Vorige bericht:

 

Volgende bericht: