Het logo onder is afkomstig van de New York State Department of Economic Development. Je zou kunnen zeggen dat het de beroemde broer is van I AMSTERDAM.

Het logo is als Europees merk beschermd. Maar is het wel een geldig merk?, vroeg het Duitse bedrijf Minerva zich af. Waarschijnlijk heeft het bedrijf plannen om dit logo te gebruiken, maar stuitte het op het merkrecht van de stad New York.

In een nietigheidsactie betwist het bedrijf het merkrecht op twee gronden: enerzijds is het logo en de betekenis te simpel om als merk te dienen en mist het merk dus onderscheidend vermogen. Anderzijds is het logo verworden tot een algemene aanduiding om de populariteit van New York, of iedere andere stad (I Love …), aan te duiden.

De stad New York is het hier niet mee eens en levert gemotiveerd verweer, waarin ook wordt beargumenteerd dat het logo een plek heeft veroverd bij het MoMA, het vooraanstaande Museum of Modern Art in New York.

Het Europese merkenbureau bekijkt de twee gronden en stelt dat het beeldmerk wel degelijk onderscheidend is door de visuele totaalindruk: vooral de compositie van het merk (een vierkant) en het lettertype maken het logo bijzonder. De betekenis van het merk doet hier niet aan af. Ook ziet deze instantie geen bewijs voor het argument dat het logo gebruikelijk is geworden. Veel bewijs is ongedateerd en dan nog kunnen op basis van dit bewijs geen harde conclusies worden getrokken. Het merk blijft dus overeind, tot vreugde van iedereen die New York en dit logo een warm hart toedraagt.

I Love New York

Vorige bericht:

 

Volgende bericht: