Je wordt er in de media mee doodgegooid, dan lijkt een t-shirt op een reeds bestaand t-shirt of een liedje op een al bestaand liedje. Vaak wordt er dan gerefereerd aan plagiaat. Zo ook recentelijk bij een designer tas van Balenciaga die zou lijken op de Frakta tas van IKEA.

Plagiaat is auteursrechtinbreuk. Als er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk dan kan een inbreuk op auteursrechten op twee manieren plaatsvinden: je maakt iemands werk openbaar zonder dat je hiervoor toestemming hebt of je verveelvoudigt het beschermde werk, met andere woorden, je creatie is zodanig ontleend aan het beschermde werk, dat van een origineel nieuw werk geen sprake is. Het gaat er dan om dat de subjectieve (originele) elementen van het beschermde werk zijn overgenomen.

Als je de tassen naast elkaar zet en iets verder kijkt dan alleen de kleur dan zie je veel verschillen: vormloos versus een vorm, de gekozen materialen, de stiksels, de handvatten. Kortom, het lijkt ergens wel, maar om van plagiaat te spreken, nee.

Overigens is er nog een groot (commercieel) verschil: de prijs: meer dan 1700 pond versus nog niet eens 1 euro.