In onze post hebben wij het al eens gehad over het merk ICELAND van Iceland Foods. Kan een dergelijke geografische aanduiding wel een merk zijn? Nee, aldus de IJslandse regering die een nietigheidszaak indiende tegen het Europese merk ICELAND van Iceland Foods. En nu is er een beslissing in deze interessante merkenkwestie.

De positie van de IJslandse regering is duidelijk: met een merk kan Iceland Foods ieder merk met Iceland erin tegenhouden. Dit terwijl IJsland een land is dat ook bekend staat om zijn voedselproductie (vis, bier, water etc.). Om die reden is ICELAND geen merk, maar moet dit teken door iedereen vrijelijk gebruikt kunnen worden. Het merk van Iceland Foods is dus niet onderscheidend en moet nietig verklaard worden. De IJslandse regering stelt verder dat het merk van Iceland Foods misleidend is (de producten komen helemaal niet uit IJsland). Ook handelt Iceland Foods in strijd met de wet door op te treden tegen partijen die IJsland in beschrijvende zin gebruiken, terwijl dit wettelijk wel mag.

Iceland Foods is het hier niet mee eens. ICELAND is de naam van een bekende supermarktketen die al meer dan 50 jaar bestaat. Ook is IJsland helemaal niet zo bekend om haar voedselproductie. En als ICELAND al een beschrijvend merk zou zijn, dan is ICELAND door intensief gebruik een merk geworden (het merk is ingeburgerd). Iceland Foods dient vervolgens bewijs in van de inburgering.

Het Europese merkenbureau buigt zich over de kwestie en stelt dat het voor een geografische aanduiding niet vereist is dat deze naam al bekend is als herkomstaanduiding voor de betreffende producten. Wel is dit een relevant gegeven. In dit geval is het Europese merkenbureau het eens met Iceland Foods dat de export van voeding nogal minimaal is. Je kunt niet zeggen dat IJsland hierom bekend staat. Wat vooral belangrijk is bij de vraag of ICELAND een aanduiding is die vrijgehouden moet worden van merkbescherming, is de bekendheid van de benaming en de vraag in hoeverre het aannemelijk is dat IJsland (in de toekomst) geassocieerd kan worden met de voedingsproducten. Hierbij concludeert het merkenbureau dat IJsland wel degelijk bekend is en economisch ook een rol speelt. Het is dus zeker aannemelijk dat IJsland geassocieerd kan worden met de producten in kwestie.

Kortom, ICELAND is een naam die vrijgehouden dient te worden van merkbescherming. Een uitzondering hierop is de inburgering. Een beschrijvend woord kan wel een merk zijn geworden. Maar het Europese merkenbureau vindt het bewijs dat Iceland Foods heeft ingediend, niet overtuigend. En zo komt er einde aan de saga en wordt het Europese merk ICELAND nietig verklaard.