Naast de registratie van woorden, logo’s en slogans als merk, kun je ook een vormgeving beschermen als model. Omdat bedrijven zich ook steeds vaker op het gebied van verpakkingen en productvormgeving gaan onderscheiden, wint modelvormgeving aan populariteit. Sterker nog, een modelregistratie kan soms een belangrijk voordeel geven op concurrenten, die immers een andere vormgeving moeten zoeken voor een bepaald product.

Maar om voor registratie in aanmerking te komen, moet een model alleen wel nieuw zijn en verschillen van wat er al bestaat. En dat is soms best lastig. Hierbij geldt dat als er al veel vergelijkbare modellen op de markt bestaan, een model al snel voldoende verschilt van de andere. De beschermingsomvang van een dergelijk model is dan weliswaar beperkt.

In de Europese Unie toetst de officiële merkeninstantie niet of een model geldig is. Het is aan derden om een modelregistratie te betwisten. In geval van een lookalike Lego-poppetje trok Lego direct aan de bel. Lego diende een nietigheidsactie in en stelde dat het model niet nieuw was en geen eigen karakter had. Immers, het poppetje had dezelfde karakteristieken als het al bestaande Lego-poppetje en liet geen andere algemene indruk achter.

De instantie komt tot de conclusie dat er wel verschillen bestaan tussen de modellen, maar dat de overeenstemming overheerst. Om die reden moet de modelregistratie ongeldig worden verklaard.

Lego lookalike geen geldig model

Lego lookalike geen geldig model

Vorige bericht: