Een merknaam is geld waard. Dat is vooral bij bekende merken het geval. Aangezien een merkhouder meestal zelf niet voor een enorm pallet aan producten kan (of wil) zorgen, kan een merkhouder er voor kiezen haar merk in licentie te geven. Dit betekent dat de merkhouder toestemming geeft aan een derde om haar merk voor bepaalde producten of diensten (vaak voor een bepaalde regio) te gebruiken.

Aan deze afspraken ligt een goede licentie-overeenkomst ten grondslag. In deze overeenkomst staan alle voorwaarden voor het merkgebruik, bijvoorbeeld wat mag en wat niet mag maar ook aan welke kwaliteiten de producten moeten voldoen. Want kwalitatief slechte producten kunnen afbreuk doen aan je merk natuurlijk. Een van de  belangrijkste aspecten van een overeenkomst is hoe je die weer kunt beëindigen.

Dit was in geval van het PHILIPS merk cruciaal. Philips had haar merk in licentie gegeven aan Gibson voor onder meer koptelefoons en soundbars. Maar na het recente faillisement van Gibson kon Philips, op grond van de licentie-overeenkomst, de licentie herroepen. De curator bleef zo met lege handen achter, want die had graag de licentie willen verkopen aan een ander. Dat heeft Philips nu gedaan: de licentie is nu doorgeschoven naar TPV.

Volgende bericht: