Longines is een bekend horlogemerk met een kenmerkend logo: een logo bestaande uit vleugels. Vooral voor horlogemerken is exclusiviteit erg belangrijk. Mede om die reden was Longines niet blij met een Europese merkaanvraag voor onderstaand beeldmerk, bedoeld voor horloges.

Longines diende een oppositie in en deed een beroep op verwarring waarbij het logo door de bekendheid een groot onderscheidend vermogen had. Ook was er, volgens Longines, sprake van meeliften op het onderscheidend vermogen van het logo en deed het betwiste logo afbreuk aan het onderscheidend vermogen van Longines.

In het recht geldt meestal: “wie stelt, moet bewijzen”. Longines stelt dat het logo bekend is en moet dit onderbouwen met bewijsmateriaal. Dit is vaak een lastige klus, ook voor merken die ogenschijnlijk bekend zijn. In dit geval diende Longines bewijsmateriaal in, maar het probleem is dat op dit bewijsmateriaal overal LONGINES staat en niet het logo separaat. Het Europese merkenbureau is dan ook van mening dat hiermee de bekendheid van het logo op zichzelf niet wordt aangetoond.

Dan blijft eventuele verwarring tussen de beeldmerken nog over. Hiervoor is overeenstemming tussen de logo’s nodig en hoewel beide logo’s bestaan uit vleugels, zijn er zoveel verschillen tussen de logo’s dat van overeenstemming geen sprake is. En dus kan Longines niet optreden tegen dit logo en wordt de oppositie resoluut afgewezen.

Logo Longines niet gekopieerd