Hoewel een consument, bij het zien van een merk, zich het meest focust op woorden, zullen grafische elementen (waaronder kleuren) meehelpen aan de herkenbaarheid van een merk. Een rood blikje met witte cursieve letters? Je denkt dan aan Coca-Cola.

Een registratie van een logo als merk is dan in de meeste gevallen een goed idee. Maar hoe leg je een logo goed vast? Doe je dit samen met een woord of leg je een grafische element afzonderlijk vast? Veel hangt af van het actuele gebruik van het logo: als een logo altijd in combinatie met een woord wordt gebruikt en nooit ‘los’, dan zal in ieder geval de combinatie geregistreerd moeten worden. De registratie van het afzonderlijke grafische element is als additionele registratie verstandig (als het budget dit toelaat). Daarnaast kan het grafische element als model worden geregistreerd.

Bij de bescherming van logo’s is het wel goed om te bedenken dat het concept achter het logo niet maatgevend is in een inbreukzaak. Het feit dat een paard is afgebeeld in een logo voor een kledingmerk wil nog niet zeggen dat je elk paardenlogo van een ander kunt tegenhouden. Er zal een (grote) gelijkenis tussen deze logo’s moeten bestaan.

Een mooi recent voorbeeld hiervan is een oppositie tussen twee wijnlogo’s. Beide bestaan uit een cirkel dat als een soort verfstrook is weergegeven. Het Europese merkenbureau oordeelde dat er voldoende verschillen bestaan tussen deze logo’s: zo verschillen de kleuren, is bij de een de cirkel grof en bij de ander niet. Ook is bij het ene logo een woord toegevoegd en zijn er diverse verschillende haakse streepjes in de logo’s. Op het eerste gezicht is er dus wel enige overeenstemming, maar dit is niet afdoende om aan te nemen dat er verwarring kan ontstaan tussen de twee logo’s.