Wanneer u een nieuw merk registreert, moet u dit binnen 5 jaar in gebruik nemen. Doet u dit niet, dan kunt u uw merkrecht kwijtraken. Maar wanneer is er sprake van gebruik? In deze case gaat het om de vraag of het gebruik van een logo voldoende is als gebruik van het geregistreerde woordmerk.