Het was al bekend dat het Europese merkenbureau nogal op de normen en waarden zit, als het aankomt op merken die bestaan uit scheldwoorden of vulgaire woorden. Maar deze instantie lijkt wat door te slaan en een moraalridder te worden.

Dat merken met FUCK erin worden geweigerd vanwege strijd met de publieke moraal, daar is nog iets voor te zeggen (al vinden wij dat ook deze merken moeten kunnen). Maar ook als het merk weggelaten is, zoals in de recente aanvragen F*** WHO DOESN’T LIKE THIS PLACE en ENJOY YOUR F****** DINNER is dit reden tot weigering. Dat gaat ver natuurlijk.

Ook een merk als MAFFIA is aanstootgevend en werd geweigerd voor restaurants. In aansluiting hierop is de inschrijving van het merk ESPRESSO MAFIA afgewezen.

Maar nu gaat het Europese merkenbureau nog wat verder: het merk PIK-A-POO voor een drollenvanger was ontoelaatbaar. Sinds wanneer is hondenpoep aanstootgevend?

Vorige bericht: