Sommige oude merken zitten zo diep in het geheugen gegrift dat ze ondanks een nieuwe naam nog altijd top of mind blijven. Denk bijvoorbeeld aan Raider (nu Twix) en Overtoom (nu Manutan). De oude naam is nog steeds onder velen bekend. In deze gevallen heeft het bedrijf zelf gekozen voor een andere naam. Soms fuseren bedrijven of worden bedrijven overgenomen en verdwijnt hierdoor een naam. Zo ook bij Super de Boer die door Jumbo is overgenomen.

Wat betekent dit voor de merkrechten? Kunnen die blijven bestaan ondanks het feit dat het merk niet meer wordt gebruikt?

Een merk mag niet langer dan een aangesloten periode van 5 jaar niet gebruikt worden. Het merkrecht kan dan vervallen worden verklaard. De laatste winkel werd in 2012 gesloten en daarom lijkt het er op dat het merk SUPER DE BOER langer dan 5 jaar niet is gebruikt. Het lijkt onwaarschijnlijk dat er ergens nog wel wat bewijzen van gebruik in de afgelopen 5 jaren beschikbaar zijn.

Betekent dit nu dat iedereen de naam SUPER DE BOER kan claimen als merk? Interessante vraag en niet geheel hypothetisch aangezien iemand dit recentelijk heeft gedaan: het oude logo van Super de Boer is in de Benelux aangevraagd voor onder meer de diensten van een supermarkt. Optreden op basis van het merk SUPER DE BOER zal voor Jumbo lastig worden omdat er dus geen bewijs van gebruik beschikbaar is. Maar is het toe-eigenen van een oud merk dan toegestaan?

De merkenwet geeft de houder van het oude merk een instrument om dit soort situaties tegen te gaan. Vaak zit in dit soort oude, bekende merken immers nog heel veel waarde. Als je een dergelijk merk dan claimt, kan er sprake zijn van een aanvraag te kwader trouw. Aan optreden op deze grond is geen termijn verbonden, wel moet er sprake zijn van een bekend merk. Dus, ook al kan Jumbo zich waarschijnlijk niet op haar huidige merkrechten beroepen, ze kan wel de kwade trouw van de nieuwe merkaanvraag inroepen.Deze kwestie wordt ongetwijfeld vervolgd!

De laatste winkel werd in 2012 gesloten en het lijkt er daarom op dat het merk SUPER DE BOER langer dan 5 jaar niet is gebruikt. Dat er ergens nog wel wat bewijsmateriaal voorhanden ligt van gebruik in de afgelopen 5 jaren, lijkt onwaarschijnlijk.

Vorige bericht: