Het Nederlandse winkellandschap verandert in hoog tempo door de recente golf van faillisementen. DA, Invito, Manfield, Perry Sport en V&D, allemaal toonaangevende bedrijven die recentelijk failliet zijn gegaan. Bij een faillisement wordt door een curator direct gekeken of een bedrijf, zonder schuldenlast, een doorstart kan maken. Een belangrijk aspect hierbij is dan het merk, want dat is geld waard.

Om je als bedrijf te wapenenen tegen een onverhoopt faillisement kan het zinvol zijn om je merk niet te ‘stallen’ in een werkmaatschappij. Een werkmaatschappij loopt in de praktijk in principe meer risico dan een holding (of zelfs een speciale IP Holding). Mocht alleen de werkmaatschappij  failliet gaan, dan vallen de merken niet in de boedel, immers, de houder van de merken is niet de werkmaatschappij maar de holding. De niet failliete holding houdt controle over het merk en dus belandt dit merk dus niet bij de curator. Een merk registreren op naam van de holding of zelfs een IP holding kan bovendien zelfs fiscale voordelen geven. Al met al iets om als bedrijf over na te denken.