Door de jaren heen hebben wij opmerkelijke merkaanvragen gezien. De Europese merkaanvraag van het Weense openbaar vervoerbedrijf valt hier zeker ook onder: de aanvraag betreft de metrokaart van het Weense metronetwerk.

Een metrokaart is een huzarenstukje: het moet een compleet netwerk van lijnen en haltes op een zeer eenvoudige wijze laten zien. Veel van deze kaarten zijn gemodelleerd naar de metrokaart van Londen, die dit als eerste op deze wijze introduceerde.

Waarom wil het Weense openbaar vervoerbedrijf deze kaart zo graag claimen als merk? Vaak is de beweegreden bij deze merken een defensieve: bescherming tegen misbruik, bijvoorbeeld als merchandise door anderen.

Het grote probleem met dit soort aparte merken is dat weinig mensen dit als merk zien. Deze aanvraag werd dan ook recentelijk door het Europese merkenbureau afgewezen. De precieze weigeringsgrond is niet bekend gemaakt, maar waarschijnlijk kan dit teken volgens het Europese merkenbureau niet als merk fungeren. En daar is wel wat voor te zeggen.

Metrokaart een merk?

Vorige bericht:

 

Volgende bericht: