Recentelijk kwamen wij onderstaande merkaanvraag tegen: een fles in de stijl van Mondriaan en met als merk Mondrian. Deze fles refereert op een directe wijze aan de beroemde schilder, qua stijl en qua naam. Mag dat? Immers, er wordt op een directe manier meegelift op de bekendheid van deze schilder.

Het Europese merkenbureau, de instantie die deze aanvraag moest beoordelen, beoordeelt merken op de wettelijke eisen zoals onderscheidend vermogen. In dit geval vond het merkenbureau dit een onderscheidend merk. Mondriaan zegt niets over vodka, het product waarvoor dit merk is aangevraagd. Dit zou waarschijnlijk anders zijn geweest als Mondriaan voor schilderspullen of voor boeken was ingediend. Een boek kan over Mondriaan gaan namelijk waardoor Mondriaan de inhoud van dit boek beschrijft. Deze instantie beoordeelt dus niet de vraag of dit merk al dan niet inbreuk maakt op merkrechten van anderen. Pas als een merkhouder bezwaar maakt, buigt deze instantie zich over deze vraag.

Uiteindelijk is het dus aan de erven van Mondriaan om de naam als merk te registreren om hiermee misbruik te voorkomen. Als Mondriaan niet als merk is geregistreerd en de afbeelding is ook geen verveelvoudiging van een schilderij of werk van Mondriaan, dan hebben de erven weinig in handen om bezwaar te maken. Reden te meer voor beroemde personen om hun naam als merk vast te leggen.

Mondriaan vodka

 

Vorige bericht:

 

Volgende bericht: