Als iemand bezwaar heeft tegen een nieuwe merkaanvraag dan kan degene gedurende de aanvraagprocedure bezwaar maken tegen deze aanvraag. In de meeste landen kan degene ook gebruik maken van een oppositieprocedure. Als het merk eenmaal is geregistreerd kan nog steeds een bezwaar volgen. Sterker nog, er zit geen termijn aan vast waarbinnen iemand bezwaar moet maken,  tenzij kan worden aangetoond dat er rechtsverwerking heeft plaatsgevonden. Wanneer iemand op de hoogte is van het gebruik van een merkaanvraag maar ‘stilzit’ (en geen bezwaar maakt) dan zijn zijn rechten na 5 jaar verwerkt. Hij kan dan niet langer bezwaar maken tegen het merk.

Klinkt als een goede regel die rechtszekerheid creëert. Maar de bewijslast ligt bij de verweerder. Die moet aantonen dat de ander op de hoogte was van het gebruik van de aanvraag en inactief bleef. En dat is lang niet zo makkelijk. Zo beriep National Geographic zich in een recente zaak op dit artikel. National Geographic wees het Europese Merkenbureau op het feit dat 12 jaar terug de wederpartij al een oppositie voerde tegen hetzelfde merk. Sindsdien was er geen enkele actie ondernomen. Duidelijk geval van stilzitten. Echter, National Geographic kon niet aantonen dat het stilzitten gebeurde ten aanzien van het gebruik (maar enkel ten aanzien van de aanvraag zelf). En dus kon het Europese merkenbureau het beroep op dit artikel niet honoreren.

Gelukkig voor National Geographic was de zaak nogal kansloos. Zo werd kwader trouw ingeroepen en een beroep op ongeschreven rechten. Beide zijn resoluut van tafel geveegd en zo werd de zaak tegen National Geographic alsnog verworpen.