Een nachtmerrie voor een bekend merk: iemand vraagt een nagenoeg identiek merk aan.

Dit overkwam New Balance. 3 personen uit Spanje vroegen het logo B New Balance aan in de Europese Unie voor onder meer juwelen en alcoholische dranken. Naast andere lopende zaken tegen dit merk had New Balance ook een nietigheidsactie opgestart op basis van kwade trouw. Deze grond is van toepassing wanneer iemand wist of behoorde te weten dat een ander rechthebbende is op een bepaald merk, maar dit merk tóch aanvraagt.

Voor een bekend merk is deze kwade trouw makkelijk te bewijzen zou je zeggen, maar niets is minder waar: de nietigheidsactie wordt afgewezen. Het lukt New Balance niet om de kwade trouw aan de andere zijde hard te maken.

Waar het vooral om draait is dat er bewijs moet zijn dat de wederpartij op de hoogte is van de eerdere merkrechten. Er was echter geen contact tussen partijen; partijen waren ook niet gelieerd aan elkaar. Ook zijn partijen niet in dezelfde markt actief. De bekendheid van New Balance, waar een bepaalde wetenschap uit voortvloeit, werd niet bewezen geacht door het Europese merkenbureau. Deze zaak gaat dus jammerlijk verloren voor New Balance. Hopelijk is er voor New Balance meer succes in de andere procedures.