Soms staan regels door één enkele uitspraak op losse schroeven. In deze case gaat het om de regel dat een merk binnen 5 jaar na registratie in gebruik moet zijn genomen voor de producten en/of diensten waarvoor het geclaimd is. Een merkrecht zonder restricties, want ook als de houder het merk (nog) niet gebruikt, kan hij de eerste 5 jaar optreden tegen een gelijkend merk.