Als het gaat om de betwisting van een Benelux aanvraag, ben je aangewezen op de oppositiemogelijkheid van de merkeninstantie in de Benelux. In de praktijk wordt veelvuldig van deze procedure gebruik gemaakt en in grote lijnen lijkt de procedure ook op die van het Europese merkenbureau.

In oppositie tussen Brouwerij Haacht en Brouwerij Bosteels werd door de eerstgenoemde brouwerij een oppositie ingediend tegen het Benelux merk Goedt Bier. Een merkenkwestie tussen bierbrouwers dus.

Waar ligt de pijn bij Brouwerij Haacht? In het gebruik van Priorijbier in het logo van Goedt Bier! Ook lijken de beeldelementen: beiden laten een toren zien, aldus Brouwerij Haacht.  De hamvraag is hier of de logo’s wel voldoende lijken, want alleen gelijkenis in een onderschrift, lijkt toch wel mager.

Het Benelux-Bureau struikelt hier ook over. Beide beeldmerken laten een toren zien, maar deze is anders gestileerd en laten geen punten van overeenstemming zien. De enige overeenstemming zit in het woord priorij (klooster). Maar dat element is een dusdanig ondergeschikt element in het bestreden merk, dat van overeenstemming geen sprake is. En dus wordt de oppositie afgewezen.

Prior-bier tegen priorijbier

Vorige bericht:

 

Volgende bericht: