Privacy

In deze Privacy Statement (hierna de Privacy Statement) informeert Onel trademarks (hierna Onel) je over welke persoonsgegevens en persoonlijke informatie Onel verzamelt en hoe deze gegevens en informatie worden verkregen. Daarnaast wordt beschreven voor welke doeleinden Onel persoonsgegevens en persoonlijke informatie verwerkt en gebruikt.

Onel respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website onel.nl (hierna: de Site). Onel spant zich naar alle redelijkheid in ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens en persoonlijke gegevens die zij verzamelt en die aan haar worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in de Privacy Statement zijn beschreven.

Doeleinden
Onel gebruikt persoonsgegevens en persoonlijke informatie uitsluitend voor administratieve afhandeling van haar dienstverlening.

De administratieve afhandeling van de te verstrekken juridische dienstverlening vindt plaats door het doorgeleiden van uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie aan de bij Onel in dienst zijnde merkenjuristen (hierna: de Dienstverleners).

De Dienstverleners zullen deze persoonsgegevens en persoonlijke informatie gebruiken om contact met je op te nemen en een inschatting te maken op welk gebied je advies wenst. Jouw persoonsgegevens en persoonlijke informatie zullen daarnaast worden gebruikt om je desgewenst een passende offerte te kunnen doen voor onze diensten.

Gegevensverzameling
Je verstrekt jouw persoonsgegevens en persoonlijke informatie via de daartoe op onze Site aangewezen digitale formulieren dan wel via onze telefonische receptie, die je kunt bereiken op het nummer 0294 417 150.

Onel zal jouw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder je voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. Van belang is daarbij te vermelden dat wij gebruik maken van advertentiediensten geleverd door derden, waarbij bepaalde gegevens over onze interacties met jouw verzameld worden. Voor meer informatie over deze gegevensverzameling en de bureaus die wij hiervoor inschakelen, kan je contact met ons opnemen.

Cookies en tracking
Voor Onel is het noodzakelijk te weten welke delen van de Site het meest bezocht worden en naar welke van door haar aangeboden diensten de meeste belangstelling uitgaat. Ter verkrijging van die gegevens verzamelt Onel informatie onder meer door middel van IP-gegevens en het plaatsen van zogeheten cookies. Dit maakt het Onel mogelijk de Site en haar diensten beter af te stemmen op jouw wensen. De cookies en de gegevens die met deze cookies worden verzameld, zijn opvraagbaar. Instructies voor de afwijzing/toestemming van cookies vind je hier.

Links
De Site bevat mogelijk links naar websites van andere organisaties en naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. De Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door onze partners of door andere partijen.

Vragen of verzoeken
Je kan op ieder moment besluiten jouw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij je gegevens onmiddellijk uit onze database verwijderen of wijzigen.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben aangaande ons privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op onel@onel.nl.

Diversen
De Privacy Statement kan te allen tijde door Onel aangepast worden. Onel verzoekt je om die reden de Privacy Statement regelmatig te bekijken.

Op De Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.

Top