Stel je bent een wereldmerk en iemand kiest een vergelijkbaar woord in precies hetzelfde lettertype. Weliswaar voor andere producten maar toch, je hebt je merkrechten beschermd en door de bekendheid heb je een bredere bescherming op je merk. Kat in het bakkie zou je denken. Maar dat pakte toch anders uit. Het overkwam Puma.

Het merk PUCAM werd in de Europese Unie aangevraagd voor telefoons en aanverwante producten. PUMA is een bekend merk voor (sport)kleding. Puma diende een oppositie in bij het Europese merkenbureau op grond van verwarring en meeliften op/afbreuk aan een bekend merk. Deze laatste grond is bij uitstek van toepassing op onderhavig geval: door het kopiëren van de naam en het logo van een bekend merk, lift de aanvrager van PUCAM mee op de bekendheid van PUMA.

Het Europese merkenbureau liep de diverse voorwaarden af voor een beroep op deze grond. Puma had voldoende aangetoond dat het merk PUMA bekend was. Vervolgens moet er sprake zijn van een verband tussen de merken. In de rechtspraak is bepaald dat hierbij van belang is dat (onder meer) de merken lijken, maar ook dat de sectoren enigzins overlappen. En hier gaat het mis. De woorden zijn in beide merken dominant en die lijken maar matig. Bovendien is er geen enkel vervand tussen de betreffende producten. Het Europese merkenbureau concludeert dat het niet aannemelijk is dat de consument een verband zal leggen tussen de merken.

De slotsom is voor de bekende merkhouder een hard gelag en moeilijk uit te leggen. Juist in geval van een beroemd merk en een in het oog springende visuele overeenstemming, zou de bescherming van een bekend merk ruim uitgelegd moeten worden. Hopelijk voer voor een hoger beroep!

Puma tegen lookalike merk

Vorige bericht:

 

Volgende bericht: