Als merkhouder wil je de reputatie en het imago van je merk beschermen. Dat is vooral zo in de mode-branche waar je naam en logo cruciaal zijn. Het is dan ook niet gek dat Ralph Lauren niet zo blij was met het merk RALPH LOMREN. Dit merk was in de Europese Unie aangevraagd door een onderneming uit Hong Kong. Ralph Lauren diende een oppositie in en claimde dat het merk RALPH LAUREN een ruimere beschermingsomvang heeft (dan een gemiddeld merk) aangezien het merk bekend is in de branche. Het bedrijf diende bewijsmateriaal van deze bekendheid in.

In geval van een bekend merk wordt een oppositie gebaseerd op verwarring enerzijds en risico van meeliften en/of verwatering anderzijds. In dit geval was een beroep op verwarring al succesvol. Ondanks wat verschillende visuele elementen vond het Europese merkenbureau de merken overeenstemmend: de woorden komen overeen in de letters RALPH L**REN. Dit resulteert ook in een auditieve gelijkenis.

De conclusie van het Europese merkenbureau is dan ook dat de verschillen tussen de merken onvoldoende zijn om verwarring te voorkomen. De aanvraag van RALPH LOMREN werd afgewezen.