Flügel is het bekende shotje dat, in een dronken bui en verkeerde kroeg, tussen de drankjes door wordt gedronken. Althans, dat is onze beleving.

Maar waarom heeft Red Bull hier bezwaar tegen? In Duitstalige landen gebruikt Red Bull de slogan Verleiht Flügel (vergelijkbaar met de slogan in Nederland “geeft je vleugels”). Red Bull vreest verwarring en start een nietigheidszaak op grond van haar Oostenrijkse merk tegen het Europese merk. Saillant detail is dat het merk Flügel al 13 jaar was geregistreerd! Kan Red Bull dan zo maar na al die tijd optreden?

Dat vroeg Asolo, de houder van het merk Flügel zich ook af. Er is namelijk een regel dat 5 jaar na wetenschap van een merk van een ander er bij “stilzitten” van de merkhouder rechtsverwerking optreedt. Dus als een merkhouder niet optreedt, dan verliest hij zijn recht om op te treden. Wel gelden er bepaalde voorwaarden wil rechtsverwerking van toepassing zijn. Zo moet er sprake zijn van een geregistreerd jonger merk en moet dit merk te goeder trouw zijn aangevraagd. Het jongere merk moet gebruikt worden in de lidstaat waar het oudere merk gelding heeft en, dit is het grootste struikelblok, de houder van het oudere merk moet wetenschap hebben van het gebruik van het geregistreerde merk (na registratie).

En ondanks dat Flügel een redelijk bekend merk is, vormt dit toch het obstakel om rechtsverwerking door Red Bull aan te nemen. Asolo kon niet bewijzen dat in de periode na registratie Red Bull wetenschap kon hebben van het gebruik van Flügel. Bewijs dat het merk in 19 kroegen verkocht werd mocht niet baten. En zo oordeelt de beroepsafdeling van het Europese merkenbureau in lijn met het Europese merkenbureau in eerste instantie dat de merken inderdaad overeenstemmend zijn en dat verwarring aan de orde kan zijn. Schrale troost voor Asolo: het Europese merk kan worden omgezet naar nationale registraties behalve in Oostenrijk.

Red Bull is tegen Europees merk Flügel