Het auteursrecht kent een parodie uitzondering: je mag van een auteursrechtelijk beschermd werk onder bepaalde omstandigheden een parodie maken, bijvoorbeeld van een Suske en Wiske. Deze uitzondering kennen we in het merkenrecht niet.

Of het merk Red de boel een parodie is op Red Bull weten we niet, maar het lijkt er sterk op dat dit merk bedoeld was als knipoog. Red Bull kon de humor er in ieder geval niet van inzien en diende een oppositie in bij het Benelux Merkenbureau.

Interessant is de vraag of de merken overeenstemmend zijn. In het Nederlands is er immers een duidelijk conceptueel verschil. Dat verschil ziet de merkeninstantie ook, maar merkt daarbij op dat ook rekening gehouden moet worden met het Frans en Duitstalige publiek in de Benelux. Volgens de merkeninstantie zullen deze mensen wel een zekere gelijkenis zien aangezien RED (rood) gelijk is en het woord Boel (door de bekendheid van Red Bull) gelieerd kan worden aan Bull. Deze uitleg is wat vergezocht naar onze mening.

Door het identieke woord RED en door de B en de L in de laatste woorden ontstaat ook een zekere visuele gelijkenis.

Vooral sterk is de auditieve overeenstemming tussen de merken. Deze bestaat echter in het Nederlands waar deze gelijkenis geneutraliseerd zou kunnen worden door het conceptuele verschil. Het Benelux merkenbureau vindt dat ook in het Frans de merken op een zelfde manier zullen worden uitgesproken.

Rekening houdend met de grote bekendheid van Red Bull, vindt de merkeninstantie al met al dat een risico op verwarring aanwezig is. Om die reden wordt de oppositie toegewezen.

De merkhouder voert nog aan dat juist doordat Red Bull zo bekend is, er geen verwarring mogelijk is. Dit argument staat, zoals het Bureau ook aangeeft, haaks op de principes van het merkenrecht waarbij een bekend merk juist een grotere beschermingsomvang heeft.

 

 

 

 

Vorige bericht: