Een titel van een boek kan in principe geen merk zijn, immers, de titel is onderdeel van het product en heeft geen functie als merk. Doordat boeken soms een grondslag vormen voor een blog, televisieprogramma etc. zie je dat er in sommige gevallen wel merkgebruik ontstaat. Hetzelfde kun je zeggen over een enkel televisieprogramma (een documentaire bijvoorbeeld). Maar een reeks programma’s die allemaal dezelfde naam dragen, daar is wel degelijk sprake van merkgebruik. Dit merkgebruik is evident bij bekende programma’s zoals The Voice.

In een recente oppositie kwam de bekendheid van de legendarische televisieserie Star Trek aan de orde. Het Europese merkenbureau moest beoordelen of het merk STARTREK Sport Nutrition inbreuk maakte op de merkrechten van CBS Studios Inc., houder van het merk STAR TREK. CBS beriep zich hierbij ook op de bekendheid van het merk, wat werd aangetoond door print outs van vele websites over Star Trek (onder meer websites van fans). Dit bewijs laat, volgens het Europese merkenbureau, zien dat het merk over een grote bekendheid geniet. Weliswaar geldt de bekendheid alleen voor een televisieprogramma en niet de andere producten en diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

Wil CBS een succesvol beroep doen op de ruimere bescherming van haar merk, dan zal naast de bekendheid ook aan een aantal andere voorwaarden voldaan moeten worden. En daar slaagt CBS in: het Europese merkenbureau vindt het aannemelijk dat de consument een link legt tussen de merken en dat de aanvraag ongerechtvaardigd voordeel trekt van het bekende merk STAR TREK. En dus wordt de aanvraag van STARTREK Sport Nutrition afgewezen.