Waar moet je als fabrikant van een populair product beginnen als het gaat om merkbescherming? The Big Green Egg heeft haar woordmerk en logo in de Europese Unie geregistreerd. Dat is een goed begin. Ook heeft dit bedrijf de vormgeving van hun product Big Green Egg als driedimensionaal merk ingediend in de EU. Dat merk ‘hangt’ nog steeds op acceptatie wat niet veel goeds belooft. Met andere woorden de kans is groot dat het Europese merkenbureau niet van plan is om de exclusieve rechten op de vorm aan The Big Green Egg toe te kennen. Wellicht dat een verweer kans van slagen heeft. Dit hangt vooral af van in hoeverre de vorm significant verschilt van wat er al bestaat in de markt. Met dit driedimensionale merk staat The Big Green Egg natuurlijk veel sterker en kan het op basis van een merkrecht een vuist maken tegen de kopieën in de markt.

Vanuit onze ervaring en naar onze mening is het actief beschermen van de naam van groot belang. Een website als greenegg-store.nl schept de verwachting dat dit van The Big Green Egg zelf is dan wel sterke banden heeft met dit bedrijf. Als merkhouder wil je dit zo veel mogelijk tegengaan: partijen mogen je producten wel verkopen, maar moeten duidelijk laten zien dat ze een dealer of wederverkoper zijn.

Naast verwarring met andere merken of met afnemers die officieel lijken, schuilt er een ander gevaar in het veelvuldig gebruik van je merk op internet namelijk dat je merknaam een soortnaam wordt. The Big Green Egg moet erop toezien dat iedereen het merk als merk gebruikt (en niet als soortnaam). Tegen onjuist gebruik moet worden opgetreden. The Big Green Egg moet zelf het goede voorbeeld geven en bijvoorbeeld het ®-teken overal gebruiken. En dat voorbeeld kan beter aangezien The Big Green Egg zelf op een beschrijvende manier spreekt over Eggs en Big Green Egg’s. Het juiste voorbeeld is: Big Green Egg® barbecues.

 

The Big Green Egg 3D