Hoewel een consument met name aandacht heeft voor woorden, herkennen veel consumenten merken ook aan een logo of kleuren. En dat is vooral zo als het logo in kwestie enige bekendheid geniet.

Om de onderscheidende kracht van een logo te beschermen is het zinvol om naast een woordmerk ook het beeldmerk te registreren. En hoewel merkenrechtelijke kwesties met zuiver beeldmerken niet vaak voorkomen, zul je altijd zien dat jouw concurrent net te dicht aanleunt bij jouw logo. En dan ben je blij als je het logo toch hebt geregistreerd.

Het logo van Tommy Hilfiger is bekend en uiteraard als merk geregistreerd. Zo kon Tommy Hilfiger optreden tegen een copycat logo dat een Chinees bedrijf in de Europese Unie aan heeft gevraagd. Tommy Hilfiger roept de ruimere bescherming in van het logo maar ook risico op verwarring. Het Europese merkenbureau bespreekt eerst de meest verregaande grond: de ruimere bescherming. Lift het Chinese bedrijf op ongerechtvaardigde wijze mee op de bekendheid van het logo van Tommy?

Een van de struikelblokken bij een beroep op deze grond is het aantonen van de bekendheid. Maar Tommy slaagt hier in: het Europese merkenbureau neemt de bekendheid aan voor kleding. Vervolgens moet het Europese merkenbureau bekijken of de consument een verband legt tussen de merken. Hiervoor is een overeenstemming tussen de merken nodig. Het Europese merkenbureau vindt de merken visueel overeenstemmen. De mate van visuele overeenstemming is gemiddeld. Op conceptueel niveau is de overeenstemming zelfs groot (beide logo’s zijn blauwe rechthoeken met wit/rode vlakken).

De merken zijn dus overeenstemmend. Maar is er ook sprake van een verband die de consument legt tussen de merken? Voor de soortgelijke producten is dat zeker het geval, vindt het Europese merkenbureau. Voor de niet soortgelijke diensten is het niet aannemelijk dat de consument een dergelijk verband legt. De ultieme vraag “of er wordt meegelift”, wordt positief beantwoord: voor een deel van de producten is dat zeker het geval.

En zo slaagt Tommy Hilfiger erin om het logo van het Chinese bedrijf voor de meest conflicterende producten en diensten tegen te houden.

Tommy Hilfiger wint van copycat logo