Soms is er onduidelijkheid over het verschil tussen beschrijvende merken en bestaande woorden. Bestaande woorden kunnen prima een merk zijn, zolang deze maar niet beschrijvend voor de producten of diensten zijn. Een bestaand woord als Apple kan voor appels dus niet, maar Apple voor computers is een prima merk. Er wordt weleens gezegd dat een bestaand woord geen merk mag zijn en door iedereen gebruikt mag worden. Ook hier is het onderscheid van belang. Iedereen mag een appel als een appel aanduiden, maar als iemand dit doet voor computers, dan kan Apple bezwaar maken tegen dit gebruik.

Zo kan het dus ook zijn dat Uber (een gebruikelijk Duits woord), een onderscheidend merk is voor taxi- en aanverwante diensten. Hierdoor kon Uber recentelijk succesvol optreden tegen een Europese aanvraag van het merk Uberspace. Het Europese merkenbureau vindt de merken gelijkend. Space is hierbij, voor de IT- gerelateerde diensten waarvoor Uberspace is ingediend, beschrijvend. De oppositie van Uber wordt dan ook gehonoreerd.

Het argument van de houder van Uberspace dat dit merk al sinds 2009 wordt gebruikt, wordt terzijde geschoven. Gebruik van een merk levert geen merkrechten op! Eventueel kunnen er handelsnaamrechten zijn waardoor Uberspace de naam als handelsnaam in principe mag blijven gebruiken, maar dit is geen vrijbrief om een merk te registreren. Uberspace is dus gewoonweg te laat met het aanvragen van zijn merk.