Uitleg bij onze inbreukalerts

Waar moet je opletten?

Op het inbreukalert vind je twee kolommen. Links staat je merk genoemd, rechts het gevonden merk. Daaronder staan de meest relevante gegevens. Houd vooral de oppositietermijn goed in de gaten! Wil je bezwaar maken? Bericht ons dat dan ruim voor de termijn.

In het inbreukalert staat ons initiële advies. Wij werken met een stoplicht:

        Hoogst waarschijnlijk inbreuk

        Mogelijke inbreuk

        Ter kennisgeving

Twijfel je of wil je dat wij het merk uitvoeriger bekijken? Neem dan contact met ons op, liefst per e-mail. Vermeld dan alsjeblieft om welk aangetroffen merk het gaat.

N.B. ons definitieve advies kan afwijken van het eerste advies! Bijkomende omstandigheden kunnen van invloed zijn op je rechtspositie.

Verschillende merken

Het inbreukalert kan verschillende type merken bevatten:

  • Benelux (een merkaanvraag die verricht is enkel voor de Benelux).
  • Europese Unie (een merkaanvraag voor de Europese Unie, inclusief de Benelux).
  • Internationaal (een merkaanvraag via het Internationaal registratiesysteem. Dit merk kan diverse landen omvatten waaronder de Benelux (BX) en de Europese Unie (EM)).
  • Land (nationale aanvraag in een bepaald land verricht).

Ook kan er sprake zijn van een handelsnaam wanneer je handelsnaambewaking hebt. Een handelsnaam is een bedrijfsnaam die in Nederland is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Criteria inbreuk

Op grond van een merkrecht kan een merkhouder in beginsel optreden tegen identieke dan wel overeenstemmende merken die zijn ingeschreven of worden gebruikt voor identieke of soortgelijke producten en/of diensten, wanneer risico op verwarring tussen de betreffende merken is te duchten. Daarnaast zijn er ook andere, minder vaak voorkomende, gronden voor inbreuk.

Twijfel je of wil je nader advies over je rechtspositie? Wij helpen je graag verder. Wij kijken dan onder meer naar de overeenstemming tussen de merken, de soortgelijkheid van de producten en diensten en op welke oudere rechten je aanspraak kan maken.

Hoe kun je je verzetten?

In de meeste Europese landen, inclusief de Benelux, is het mogelijk bezwaar te maken tegen een merkaanvraag door middel van een officieel bezwaar: een oppositie. Dit bezwaar zal worden ingediend bij het merkenbureau in kwestie. Als dit mogelijk is, dan vind je op de voorzijde van het inbreukalert een oppositiedatum. Let op, na deze oppositiedatum is vaak geen administratieve procedure meer mogelijk. Snel optreden is dan ook belangrijk!

In sommige landen zijn er geen administratieve procedures en zal het bezwaar per brief geuit worden: een zogenaamde ‘sommatiebrief’. Soms adviseren wij om voorafgaand aan het starten van een oppositieprocedure een dergelijke sommatiebrief te sturen. Vrees je inbreuk of wil je advies over het inbreukalert? Neem contact met ons op en wij informeren je over de mogelijkheden en strategie.

De Europese Unie omvat de volgende landen: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden, Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië, Roemenië, Kroatië en Bulgarije.