Een van de belangrijkste beperkingen aan een merkrecht is de eis dat het merk 5 jaar na registratie in gebruik is genomen. In andere landen dan de Europese Unie kan soms zelfs een termijn van 3 jaar gelden. Gebruik je het merk niet voor de producten of diensten waarvoor je het merk hebt geregistreerd, dan kunnen derden het merk vervallen laten verklaren.

Voorbereidingen voor een nieuw product of nieuwe dienst kunnen veel tijd in beslag nemen, zo is de introductietijd voor een nieuw farmaceutisch product zelfs meer dan 10 jaar. Als het merk nog wel beschermd moet blijven maar de gebruikstermijn komt in zicht, dan zijn er wel wat mogelijkheden om de gebruikseis uit te stellen. De meest makkelijke manier is om het merk opnieuw aan te vragen (een herhalingsaanvraag), zo krijg je weer een nieuwe termijn van 5 jaar om het merk te gaan gebruiken.

Het Europese merkenbureau is in merkenrechtelijke procedures wel wat strikter met deze praktijk van herhalingsaanvragen. Voorkomen moet worden dat een merkhouder een naam tot het oneindige kan monopoliseren, zonder enige intenties te hebben om het merk te gebruiken.

Deze vraag kwam recentelijk aan de orde in een nietigheidsactie van een Kroatisch bedrijf tegen het merk MONOPOLY van Hasbro. Hasbro verdedigt haar merk en treedt op tegen -OPOLY merken. De eiser vond het niet terecht dat Monopoly zich alleen op recente ingeschreven merken beriep (die nog niet gebruiksplichtig zijn). De eiser vond dat Hasbro te kwader trouw de nieuwe merken had aangevraagd, maar het Europese merkenbureau ziet er weinig verkeerds in omdat de nieuwe aanvragen door Hasbro voor een bredere specificatie van producten zijn ingediend. Dit valt onder gebruikelijke acties van een merkhouder. Het verzoek wordt dus afgewezen.