Vier veranderingen in de Benelux Merkenwet

In januari vindt een aantal wijzigingen plaats in de Benelux Merkenwet.

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen kort beschreven.

1 | Nieuw taksensysteem sinds 1 januari 2019

In navolging van het systeem bij Europese merken zullen de taksen ook in de Benelux per klasse berekend worden. Voorheen betaalde men voor registratie in 1 tot 3 klassen hetzelfde bedrag. Nu betaalt men bij registratie én verlenging extra voor de 2e en 3e klasse.

De achterliggende gedachte bij invoering van deze wijziging is dat een merkhouder bewust de klassen moet kiezen en niet een merk voor 3 klassen registreert omdat de taksen nu eenmaal voor 3 klassen gelijk zijn. Kortom, de merkeninstanties willen de vervuiling van het merkenregister tegen gaan.

2 | Grafische voorstelling merk niet langer vereist

Merken moeten voldoen aan een aantal vereisten waaronder het onderscheidend vermogen. Een andere vereiste, dat een merk nauwkeurig moet kunnen worden afgebeeld (vatbaar moet zijn voor een grafische voorstelling), is per 1 januari 2019 niet meer van kracht.

Het gevolg is dat er ruim baan wordt gemaakt voor merken die niet of moeilijk zichtbaar zijn. Je kunt denken aan multimediale tekens, hologrammen of geluidsmerken.

3 | Uitbreiding uitsluitingsgronden

De uitsluitingsgronden die alleen golden voor vormmerken (3D merken), gelden vanaf 1 januari 2019 voor alle merken.

Het gaat om de volgende uitsluitingsgronden:

Een teken wordt niet als merk geaccepteerd als dit teken uitsluitend bestaat uit een vorm of kenmerk:

  • Die door de aard van de waren wordt bepaald;
  • Die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;
  • Die een wezenlijke waarde aan de waren geeft.

Deze uitsluitingsgronden zullen voor woordmerken en logo’s geen consequenties hebben. Voor andere merken zoals kleurmerken vormen deze gronden een extra barrière.

4 | Onderscheid certificeringsmerken (keurmerken) en collectieve merken (verenigingsmerken)

De oude merkenwet in de Benelux kende twee soorten merken: het individuele merk en het collectieve merk. Vrijwel alle merken die worden ingeschreven zijn individuele merken. Bij collectieve merken moet u denken aan merken als het Wolmerk vignet en ons eigen BBM Erkend Merkengemachtigde.

In 2019 zal er een derde categorie van merken worden toegevoegd: het Certificeringsmerk. Deze bescherming is speciaal bedoeld voor Keurmerken die voor alle producten kunnen worden gebruikt die aan objectief gestelde criteria voldoen, zonder dat een lidmaatschap aan een organisatie wordt vereist. Deze Keurmerken vielen eerder onder de Collectieve merken en moeten worden omgezet. Voor houders van collectieve merken is het zaak om even contact op te nemen om te voorkomen dat hun bescherming vervalt.