Veranderingen in de merkenwereld in 2018

Over het algemeen kunnen we stellen dat men steeds specifieker in de beschermingswens moet zijn. Door overvolle registers worden merkrechten minder ruimhartig toegekend. In de praktijk betekent dit dat, in tegenstelling tot voorheen, de reikwijdte van het merkrecht specifieker aangegeven moet worden. Een tendens die wij waarnemen is ‘What you see is what you get’. De bescherming van een merk strekt zich uitsluitend uit tot hetgeen daadwerkelijk geregistreerd is.

  1. Zo moeten de producten in de producten- en dienstenomschrijving bij een nieuwe aanvraag veel specifieker worden benoemd. Voorheen konden zeer ruime bewoordingen worden gebruikt waardoor er gemakkelijk rekening kon worden gehouden met toekomstige activiteiten. Deze praktijk wordt steeds verder teruggeschroefd. Het gevolg daarvan is dat merkbescherming voor toekomstige producten en diensten moeilijker te verkrijgen is. Vooral innovatieve industrieën kunnen hiervan last ondervinden en zullen hun merkbeschermingsstrategieën moeten aanpassen. Voor een veel bredere groep van bedrijven geldt dat het minder gemakkelijk zal zijn om in te spelen op toekomstige brandextension.
  2. Ook is het veel lastiger geworden om door toevoeging van een beeldelement aan een beschrijvende merknaam toch een merkregistratie te verkrijgen. En de bescherming die uiteindelijk wordt verkregen met een dergelijke merkregistratie is beperkter geworden.
  3. Een andere groep merken waarvoor de beschermingsomvang is verkleind zijn de merken in zwart/wit. Waar vroeger merkregistraties in zwart/wit alle kleurstellingen dekte, worden nu juist de kleuren van bescherming uitgesloten. Om ook bescherming te verkrijgen voor het kleurgebruik in een logo moet daar een aparte registratie voor worden ingediend van het merk in kleur.

Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat er vaker gecheckt moet worden of de dekking van de bestaande merkregistraties nog afdoende is. Niet alleen slimme keuzes ten tijde van de registratie, maar ook goede nazorg wordt steeds belangrijker. Laat je goed adviseren en laat periodiek een audit uitvoeren door je merkenadviseur om te kijken of de belangen nog wel afdoende gedekt zijn.