Per 23 maart zijn er enkele wijzigingen in het Europese merkenrecht. Graag zetten wij de belangrijkste aanpassingen voor je op een rijtje. Deze zijn overigens enkel op Europese Unie (EU) merkregistraties van toepassing.

De classificatie eisen worden aangescherpt
De algemene trend is dat de omschrijving van producten en diensten in een merkregistratie steeds specifieker en duidelijker moet gebeuren. Tot 2012 had het Europese merkenbureau als beleid dat wanneer een merkhouder zijn merk registreerde voor een algemene klassentitel, ook wel ‘class heading’, deze merkregistratie alles dekte wat in de lijst van de desbetreffende klasse is opgenomen. Sinds 2012 is dit niet meer het geval en men geeft nu de mogelijkheid om merkaanvragen van voor 2012 nader te specificeren.

Een aanpassing zal overigens maar voor een uiterst beperkt aantal merkregistraties noodzakelijk zijn. Ten eerste gaat het enkel om EU merkregistraties van voor 2012. Daarnaast is specificatie alleen mogelijk bij merkregistraties ingeschreven voor een ‘algemene klassentitel’ en is specificatie enkel noodzakelijk wanneer je interesse hebt in enkele zeer specifieke waren en diensten.

Een voorbeeld: veel merken in klasse 25 zijn ingeschreven voor de algemene klassentitel ‘kleding, schoeisel, hoofddeksels’. Het product ‘zolen’ valt niet onder deze algemene klassentitel. Maak je ‘zolen’ maar heb je je merk ingeschreven voor ‘kleding, schoeisel, hoofddeksels’ dan is een nadere specificatie van de merkregistratie verstandig.

Tariefswijzigingen
Het merkenregister raakt erg vol. Er is om deze reden besloten tot aanpassing van de tariefstructuur. Vanaf 23 maart moet er per product- of dienstenklasse in een merkaanvraag een bedrag worden voldaan i.p.v. één bedrag voor een aanvraag voor 1 t/m 3 klassen. Dit is een aanmoediging om niet drie klassen aan te vragen wanneer slechts één klasse relevant is.

Een registratie voor slechts één klasse pakt straks overigens voordeliger uit! Ook het verlengen van een merkregistratie en het indienen van oppositie is na 23 maart goedkoper.

Eis grafische voorstelling verdwijnt
Het gaat ook mogelijk worden om tekens, die niet per se een grafische voorstelling hebben, zoals geuren of klanken, als merk te registreren. De mogelijkheid tot registratie van dergelijke tekens gaat overigens pas per oktober 2017 in.

Terminologie
Het Europese Merkenbureau heeft zijn naam officieel gewijzigd in “Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie”. De term “Gemeenschapsmerk” moet plaatsmaken voor “Uniemerk”, zoals een merkregistratie in de gehele Europese Unie officieel genoemd zal worden.